การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด

23/04/2021 | ชีวิตดีกับ TQM | การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด (COVID-19)

การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด (COVID-19)

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส (Covid-19) (เจอ จ่าย จบ) ดังนี้

 1. ติดต่อบริษัทประกันที่คุณทำประกันภัยโควิด-19 ไว้
 2. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ตามชื่อผู้เอาประกัน หรือชื่อผู้รับผลประโยชน์
 3. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
 4. แบบฟอร์มสำเนาหนังสือยินยอมของบริษัทประกันให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล
 5. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 (กรณีสำเนาให้เซ็นต์รับรองโดยแพทย์)
 6. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ผลLab)ที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส – โควิด-19
 7. สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือ สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
 9. ใบเสร็จ (ตัวจริง) ค่ารักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในกรณีที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 10. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจร้องขอเพิ่มเติม (เซ็นต์รับรองสำเนา)
 11. ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัย หรือผ่านนายหน้า/ตัวแทนที่ซื้อผ่าน (ถ่ายสำเนา ไว้กับตัวอีก 1 ฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจาการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส (Covid-19)

 1. เอกสารตามข้างต้น
 2. เอกสารสืบทายาท ดังนี้ กรณีผู้รับผลประโยชน์ ให้ยึดจากที่ระบุในกรมธรรม์ และ กรณี ระบุทายาทตามกฎหมายให้มีลำดับขั้นทายาท
     บริษัทผู้รับประกันจะดำเนินการจ่ายค่า สินไหมทดแทนให้ ซึ่งจะได้เงินช้าหรือเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอน และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาภายใน 7–30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน
 
หมายเหตุ :   กรณีที่ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้หลายกรมธรรม์   และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาหลายฉบับ ไม่สามารถทำการคัดลอกได้เอง ต้องขอสำเนาจากโรงพยาบาล  และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองให้เท่านั้น
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกสินไหม

บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
492, 494 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 สินทรัพย์
ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล สินทรัพย์
ส่ง E-mail ได้ที่ : Chantana.Clm@Asset.nuurth.net
 
สำนักงานใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 สินทรัพย์
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 วิริยะประกันภัย 
ส่ง E-mail ถึง แผนกสินไหมฯ : Healthclaim_Acc_NM@viriyah.nuurth.net
ภวดี โกมลฐิติ
กัณฐณัฏฐ์ ทีปสิริวีระชัย
 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 ทิพยประกันภัย
ส่ง E-mail ได้ที่ : Claim_ah@dhipaya.nuurth.net
 
สำนักงานใหญ่ เอเชียประกันภัย
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 E-mail: care@asiainsurance.nuurth.net
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 เอเชียประกันภัย
 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 อาคเนย์ประกันภัย
 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ดาวน์โหลดClaim form covid-19 เมืองไทยประกันภัย
 
สินมั่นคงไม่มี Claim Form
**กรณีที่ 1 การเรียกร้องสินไหมทดแทนการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งช่องทาง E-mail เท่านั้น โดยให้นำส่งที่ E-mail: claimcovid@SMK.nuurth.net หรือเบอร์ติดต่อโทร 02-3787000 ต่อ 7124 ,7205-
** กรณีที่ 2 การเรียกร้องสินไหมทดแทน  ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด หรือ ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้นำส่งเอกสารตามที่อยู่ดังนี้
แผนกประกันสุขภาพ (ส่วนงานสินไหมทดแทน) ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ชั้น 14 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
 
หมายเหตุ*
     บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว
 
 
 
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|